ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Στο ENGstep είμαστε συνοδοιπόροι στον στόχο σου και όχι αδιάφοροι…

Το 100% ποσοστό επιτυχίας μας είναι πραγματικότητα, όχι οφθαλμαπάτη.

Επομένως, με γνώμονα τα παραπάνω, σε περίπτωση αποτυχίας, οποιοσδήποτε σπουδαστής του ENGstep έχει το δικαίωμα να επαναπαρακολουθήσει το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ (*όσες φορές χρειαστεί)

* με την προϋπόθεση ότι έχει καταβάλει την απαραίτητη προσπάθεια κατά την διάρκεια του κύκλου σπουδών του. 

Για την αποφυγή τυχόν παρερμηνεύσεων:

Καταβολή απαραίτητης προσπάθειας σημαίνει ότι ένας σπουδαστής ακολουθεί πιστά, χωρίς καμία απολύτως απόκλιση, την καθοδήγηση που λαμβάνει από το εκπαιδευτικό προσωπικό του κέντρου μας.

Dimitris Mantzioutas - Katsaros