Ευρωπαϊκος Κανονισμος Προστασιας Προσωπικων Δεδομενων

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ENGstep και για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εκουσίως παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών καταγράφονται από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ENGstep (Καραϊσκάκη 30, Πλατεία Λαού, Λαμία, Τ.Κ. 35131, Τηλ. +30 2231 067931).

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ENGstep, ανακοινώσεων, newsletters, προσφορών, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την εν λόγω δραστηριότητα. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ENGstep κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Η προστασία, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου engstep.gr διέπεται, επίσης, από τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να το βρείτε στο eur-lex.europa.eu_legal_content.

Εάν επιλέξετε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα ή να συναινέσετε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μας έχετε ήδη παράσχει, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά καθ’ οιανδήποτε στιγμή. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή σας από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ENGstep θα μεριμνήσει ώστε τα δεδομένα να απομακρυνθούν. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διατίθενται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, που δεν συνδέονται με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ENGstep, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ENGstep χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφαλείας, κανόνες, καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα από οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ENGstep διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη στη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ENGstep ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας και την άσκηση αυτών, παραμένουμε στη διάθεσή σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Ταυτότητα site: engstep.gr