Διάρκεια: 3 μήνες (4 ώρες την εβδομάδα)

 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε ενήλικες σπουδαστές ανεξαρτήτως επιπέδου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό επιπέδου B1 (Pre-Lower) ή B2 (Lower), από αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης, αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ καθώς επίσης και διεθνώς, με τη σφραγίδα του OFQUAL (ο μεγαλύτερος Βρετανικός οργανισμός διαπίστευσης φορέων απονομής πιστοποιητικών).
 • Ο εκάστοστε σπουδαστής εντάσσεται σε ολιγομελή τμήματα (έως 6 μαθητές) για τη διασφάλιση της ποιότητας του μαθήματος και παρακολουθεί online ή διά ζώσης μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του, τα οποία παραδίδονται από καθηγητή με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες. Επίσης, έπειτα από την διεκπεραίωση του προγράμματος, ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα να συμμετέχει σε online εξεταστική από την άνεση του χώρου του ή διά ζώσης.
 • Επομένως, καταβάλλοντας την απαραίτητη προσπάθεια, σου δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσεις όχι μόνο την επιθυμητή πιστοποίηση, αλλά και πολύτιμες γνώσεις, σε μόνο 3 μήνες!
 • Σε περίπτωση αποτυχίας, έχεις την δυνατότητα να παρακολουθήσεις ξανά το πρόγραμμα σπουδών καθώς επίσης και να επανεξεταστείς, εντελώς δωρεάν! (με την προϋπόθεση ότι έχεις καταβάλλει την απαραίτητη προσπάθεια κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών σου).

Διάρκεια: 3 μήνες (4 ώρες την εβδομάδα)

 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε ενήλικες σπουδαστές που βρίσκονται στο επίπεδο καλής γνώσης Αγγλικών ή κατέχουν πιστοποιητικό επιπέδου B2 (Lower), και επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό επιπέδου C1 (Advanced) ή C2 (Proficiency), από αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης, αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ καθώς επίσης και διεθνώς, με τη σφραγίδα του OFQUAL (ο μεγαλύτερος Βρετανικός οργανισμός διαπίστευσης φορέων απονομής πιστοποιητικών).
 • Ο εκάστοστε σπουδαστής εντάσσεται σε ολιγομελή τμήματα (έως 6 μαθητές) για την διασφάλιση της ποιότητας του μαθήματος και παρακολουθεί διά ζώσης ή online μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του, τα οποία παραδίδονται από καθηγητή με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες. Επίσης, έπειτα από την διεκπεραίωση του προγράμματος, ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα να συμμετέχει σε online εξεταστική από την άνεση του χώρου του ή διά ζώσης.
 • Επομένως, καταβάλλοντας την απαραίτητη προσπάθεια, σου δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσεις όχι μόνο την επιθυμητή πιστοποίηση, αλλά και πολύτιμες γνώσεις, σε μόνο 3 μήνες!
 • Σε περίπτωση αποτυχίας, έχεις την δυνατότητα να παρακολουθήσεις ξανά το πρόγραμμα σπουδών καθώς επίσης και να επανεξεταστείς, εντελώς δωρεάν! (με την προϋπόθεση ότι έχεις καταβάλλει την απαραίτητη προσπάθεια κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών σου).

Διάρκεια: 9 μήνες (4 ώρες την εβδομάδα)

 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες σπουδαστές ανεξαρτήτως επιπέδου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις Αγγλικών, καλύπτοντας τα επίπεδα A1, A2, B1, B2 σε μόνο 9 μήνες, και πιστοποιητικό επιπέδου B2 (Lower), από αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης, αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ καθώς επίσης και διεθνώς.
 • Ο εκάστοστε σπουδαστής εντάσσεται σε ολιγομελή τμήματα (έως 6 μαθητές) για τη διασφάλιση της ποιότητας του μαθήματος και παρακολουθεί online ή διά ζώσης μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του, τα οποία παραδίδονται από καθηγητή με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες. Επίσης, έπειτα από την διεκπεραίωση του προγράμματος, ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα να συμμετέχει σε online εξεταστική από την άνεση του χώρου του ή διά ζώσης.

Διάρκεια: 9 μήνες (4 ώρες την εβδομάδα)

 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες σπουδαστές, που βρίσκονται στο επίπεδο καλής γνώσης Αγγλικών ή κατέχουν πιστοποιητικό επιπέδου B2 (Lower), και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις Αγγλικών, καλύπτοντας τα επίπεδα C1, C2 σε μόνο 9 μήνες, και πιστοποιητικό επιπέδου C2 (Proficiency), από αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης, αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ καθώς επίσης και διεθνώς.
 • Ο εκάστοστε σπουδαστής εντάσσεται σε ολιγομελή τμήματα (έως 6 μαθητές) για τη διασφάλιση της ποιότητας του μαθήματος και παρακολουθεί online ή διά ζώσης μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του, τα οποία παραδίδονται από καθηγητή με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες. Επίσης, έπειτα από την διεκπεραίωση του προγράμματος, ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα να συμμετέχει σε online εξεταστική από την άνεση του χώρου του ή διά ζώσης.

Διάρκεια: 1 - 9 μήνες*

 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες σπουδαστές που επιθυμούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό. Εκτός από την παρακολούθηση μαθημάτων και την απόκτηση του πιστοποιητικού, υπάρχει και η δυνατότητα δημιουργίας επαγγελματικού βιογραφικού στην Αγγλική γλώσσα.
 • Η διάρκεια του προγράμματος ποικίλει ανάλογα με τους στόχους και το επίπεδο του ενδιαφερόμενου.

Διάρκεια: 9 μήνες (2 ώρες την εβδομάδα)

 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες σπουδαστές που βρίσκονται στο επίπεδο μέτριας γνώσης αγγλικών (Β1) ή μεγαλύτερου επιπέδου και επιθυμούν να αποκτήσουν γενικές γνώσεις σε Business English (εξειδικευμένη ορολογία, επαγγελματικές μορφές επικοινωνίας) καλύπτοντας τα επίπεδα B1 – Business Preliminary, B2 – Business Vantage, C1 – Business Higher Επαγγελματικών Αγγλικών σε 9 μόνο μήνες, και εξειδικευμένο πιστοποιητικό από αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης, αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ καθώς επίσης και διεθνώς.
 • Ο εκάστοστε σπουδαστής εντάσσεται σε ολιγομελή τμήματα (έως 6 μαθητές) για τη διασφάλιση της ποιότητας του μαθήματος και παρακολουθεί online ή διά ζώσης μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του και διδάσκεται από καθηγητή με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες. Επιπροσθέτως, έπειτα από την διεκπεραίωση του προγράμματος, ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα να συμμετέχει σε online εξεταστική από την άνεση του χώρου του ή διά ζώσης.

Διάρκεια: 9 μήνες (2 ώρες την εβδομάδα)

 • Απέκτησε ακριβείς και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στον εργασιακό σου τομέα. Στο ENGstep έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις ατομικά προγράμματα σπουδών Business English δημιουργημένα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες σου (εξειδικευμένη ορολογία, επαγγελματικές μορφές επικοινωνίας για οποιοδήποτε επάγγελμα).
 • Ο εκάστοστε σπουδαστής παρακολουθεί online ή διά ζώσης ιδιαίτερα μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του και διδάσκεται από καθηγητή με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες. Επιπροσθέτως, μετά το τέλος των μαθημάτων, ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα να συμμετέχει σε online εξεταστική από την άνεση του χώρου του ή διά ζώσης έτσι ώστε να αποκτήσει πιστοποιητικό Business English (B1 – Business Preliminary, B2 – Business Vantage, C1 – Business Higher) ανάλογα με το επίπεδο του.

Διάρκεια: -

 • Σε περίπτωση που επιθυμείς να έχεις αποκλειστική συνεργασία με τον καθηγητή σου, ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες, σου παρέχουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης online ή διά ζώσης ιδιαιτέρων μαθημάτων, δουλεύοντας πάνω στους δικούς σου στόχους όποιοι και αν είναι αυτοί.